Registrujte se na našich stránkách a dostanete slevu 5% na celý nákup.
4 hodnocení

Konix antibakteriální gel 65% alk. 50 ml

Čistící gel na ruce s obsahem alkoholu 65 % 50 ml. Působí rychle, nevysušuje pokožku. Je ideální pro použití na cestách, po použití toalety nebo před jídlem. Bezoplachový.
Skladem
Kód: 44072
Značka: Konix
65 Kč –43 % 37 Kč
Kategorie: Dezinfekce
konix
65 Kč –43 %
Aplikujte do rukou a roztírejte po dobu minimálně 1 minuty a nechte uschnout.
Aplikujte do rukou a roztírejte po dobu minimálně 1 minuty a nechte uschnout.
Složení
Ethylalkohol, Č. CAS 64-17-5,65%, Emoliencium 1%, Želatinační činidlo 0,3%, Aromační látka 0,2%, Úprava pH 0,25%, Rozpouštědlo, Doplněk 33,25%.
 
NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Spotřebujte nejlépe do 3 měsíců od otevření, nejdéle však do: viz datum EXP na obale.
Turkuaz Sađlýk Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ţ. Beysan sanayi sitesi. Birlik Caddesi. No:32/1 Beylikdüzü P.O. Box 34524 Ýstanbul, Turecko.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: